Ouderparticipatie

Een belangrijke mogelijkheid van betrokkenheid van ouders bij de school van hun kind is meewerken in de school.

Ouders helpen mee bij het leesonderwijs, bij de creatieve lessen, in de schoolbibliotheek, als natuurouder of tuinouder, bij de Monteglossy, het overblijven enz. De medezeggenschapsraad geeft ook de mogelijkheden aan ouders om mee te denken met het schoolteam. Via Parro en deze website houden we de ouders op de hoogte van allerlei ontwikkelingen op school.