Schoolondersteuningsprofiel - SOP

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is ontstaan vanuit een wettelijke verplichting. In Deventer is gekozen voor een eigen vorm, die voldoet aan de landelijke eisen. Een belangrijk verschil is dat in Deventer iedere school zorgt voor een jaarlijks geactualiseerd SOP. De wet zegt dat eens in de vier jaren een nieuw SOP moet worden gemaakt.

Het schoolondersteuningsprofiel geeft een beeld – wij noemen het een foto – van de school. Er is in te lezen welke keuzes zijn gemaakt voor vormgeving van de groepen, en waarom. Ook is te lezen hoe de school de eigen onderwijskwaliteit beoordeelt: wat gaat er al goed en wat kan er beter? Tenslotte maakt de school ook zichtbaar welke verbeteringen in het schooljaar zullen worden aangepakt.