Ons onderwijs

Montessorischool van Lith is een sfeervolle en gemoedelijke school waar de ontwikkeling van het individuele kind centraal staat. Ons uitgangspunt is dat kinderen graag willen leren en elke dag met plezier naar school gaan. Kinderen besteden veel aandacht aan de basisvakken taal en rekenen
waarbij we bewaken dat het leren prikkelend en uitdagend blijft. Naast de methodes die we gebruiken, is het Montessorimateriaal een prachtige manier om kinderen taal en rekenen te laten beleven. Binnen onze school is ‘zelfstandigheid van het kind’ en ‘zorg hebben voor de omgeving’ erg belangrijk.
Gedurende de jaren ontwikkelen de kinderen een houding en visie die een waardevolle basis geeft voor later.