Intern Begeleider (IB)

Onze intern begeleiders zijn Josty Kistemaker (aanwezig op dinsdag, woensdag en vrijdag) en Irma Eikelenboom (aanwezig op woensdag en donderdag).

De rol/taak van de intern begeleider;

De intern begeleider richt zich op het primaire proces tussen kind en leerkracht. Maar de intern begeleider is ook ondersteuner van leerkracht, ouders en kind. De leerkracht vraagt aan de intern begeleider ondersteuning. Voor de intern begeleider staat de hulpvraag van de leerkracht centraal en zij ondersteunt de leerkracht bij die hulpvraag. De ondersteuning is gericht op het bevorderen van de deskundigheid van de leerkracht en vindt volgens de oplossingsgerichte gesprekstechniek plaats. De doelen van een ondersteuningstraject zijn van te voren geformuleerd en aan het einde van het traject wordt geëvalueerd of de doelen behaald zijn.

De intern begeleider biedt een grote positieve bijdrage aan de verbreding van de ondersteuning in het regulier onderwijs. Het huidige intern begeleiderschap heeft zich vooral ontwikkeld tot:

  • spin in het web;
  • coördinator van de zorg;
  • adviseur;
  • dossierbewaker;
  • bewaker van de doorgaande ondersteuningslijn van een kind.