De schooltijden

De schooltijden van onze locatie zijn alsvolgt;

Onderbouw, middenbouw en bovenbouw hebben dezelfde tijden.

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 – 14.30 uur

Woensdag: 8.30 – 12.00 uur